بانک اطلاعات پزشکی

دکتر مرتضی غوغایی، متخصص داخلی ، در مورد ضرورت وجود یک بانک اطلاعات پزشکی به زبان فارسی می گوید:

مسلما تاکنون برای بیشتر شما پیش آمده که برای کسب اطلاعات در مورد یک بیماری به اینترنت مراجعه کرده باشید. با توجه به گسترش وسیع شبکه جهانی اطلاعات، انتظار معقول رسیدن به اطلاعات مورد نظر در حداقل زمان ممکن است. اما اگر شما تحصیلات مربوط به رشته های پزشکی نداشته باشید، ٤ مشکل اساسی برای شما وجود خواهد داشت:

  • صحت علمی بسیاری از اطلاعات پزشکی در سایتهای فارسی زبان مورد تایید متخصصان نمی باشد.
  • بسیاری از این مطالب در سایتهای مختلف کپی شده است.
  • در معدود سایت های معتبر علمی فارسی زبان، اطلاعات در برخی حیطه های پزشکی و به صورت محدود ارائه شده است.
  • حتی در صورت تسلط مناسب به زبان انگلیسی، برای شما انتخاب مطالب قابل فهم برای بیمار از هزاران سایت پزشکی خارجی مشکل می باشد.

بنابراین با  انگیزه ایجاد یک بانک وسیع اطلاعات پزشکی قابل اطمینان به زبان فارسی مناسب برای عموم جامعه به منظور آموزش به بیمار، ترجمه مطالب مناسب از یکی از سایت های به روز و معتبر پزشکی را با زبانی گویا شروع کردم. در انتخاب نوع مطالب ضمن توجه به تنوع آنها، به اولویت های سلامت جامعه توجه بسیار شد.

امیدوارم با توجه به مشکلات اقتصادی گریبانگیر سیستم بهداشتی کشور و کمبودهای موجود، مطالعه این مطالب توسط افراد جامعه بتواند در پیشگیری از بروز بیماریهای شایع و همچنین کشف زودرس مشکلات جدی و در نتیجه کاهش تبعات بیماری و کاهش هزینه های درمان برای بیمار و نظام سلامت موثر باشد.