کمر درد
علائم نگران کننده در کمردرد چیست؟

کمردرد در بالغین

مشکل کمردرد فقط برای شما نیست. تقریبا در همه افراد در زمانی طی عمر کمردرد ایجاد میشود. کمردرد میتواند نگران کننده باشد اما حتی در صورت وجود دردهای شدید، معمولا خود به خود طی چند هفته برطرف میشود.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>

مطالب مرتبط