بزرگی خوش خیم پروستات
آیا بزرگی خوش خیم پروستات مشکلی جدی است؟

بزرگی خوش خیم پروستات

بزرگی خوش خیم پروستات، اصطلاح پزشکی برای بزرگی پروستات با افزایش سن به علل غیر بدخیم در مردان است. این غده در اطراف پیشابراه مردان، لوله واسط مثانه تا خروجی ادرار، قرار دارد. این مساله در بین مردان مسن شیوع بالایی دارد.

<< صفحه قبلی1 2 

مطالب مرتبط