شمارش کربوهیدرات
شمارش کربوهیدرات در افراد دیابتی چیست و به چه منظوری انجام میشود؟

شمارش کربوهیدرات در بیماران دیابتی بدون دريافت انسولين

شمارش کربوهیدرات راهی برای برنامه ریزی وعده های غذایی است که بسیاری از افراد مبتلا به دیابت از آن استفاده میکنند. با این روش میزان کربوهیدرات مصرف شده توسط شما در هر وعده و میان وعده غذایی مشخص میشود.
شمارش کربوهیدرات
برای کنترل مصرف کربوهیدرات در کودک مبتلا به دیابت چه باید بکنیم؟

شمارش کربوهیدرات برای کودکان مبتلا به دیابت

شمارش کربوهیدرات، یک روش برنامه ریزی وعده های غذایی است که بسیاری از افراد مبتلا به دیابت از آن استفاده میکنند. در این روش مقدار کربوهیدرات خورده شده طی هر وعده غذایی محاسبه میشود.

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

مطالب مرتبط