غربالگری سرطان تخمدان
برای پیشگیری از سرطان تخمدان چه باید کرد؟

غربالگری سرطان تخمدان

غربالگری سرطان تخمدان راهی برای کشف زودرس سرطان تخمدان در زنان بدون علامت توسط پزشکان است. برای این غربالگری، استفاده از برخی آزمایش های خون، تصویر برداری یا هر دو استفاده می شود.
تست پاپ
غربالگری سرطان دهانه رحم یا سرویکس چگونه انجام میشود؟

تست پاپ

تست پاپ یا اسمیر پاپ آزمایشی برای غربالگری سرطان سرویکس به منظور کشف زودرس این سرطان است. سرویکس قسمتی از بدن زن است که رحم را به واژن وصل می کند. سرویکس در بخش تحتانی رحم قرار دارد.
غربالگری سرطان ریه
بهترین روش تشخیص زودرس سرطان ریه چیست؟

غربالگری سرطان ریه

غربالگری سرطان ریه راهی برای کشف سرطان ریه توسط پزشکان در مراحل اولیه در فرد بدون علامت است. پزشکان پیشنهاد می کنند این روش در برخی بیماران پر خطر از نظر سرطان ریه مثل افراد سیگاری انجام شود.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

مطالب مرتبط