کوتاهی قد در کودکان
برای قد کوتاه در کودکان چه باید بکنیم؟

کوتاهی قد در کودکان

پزشک میتواند در مورد قد کوتاه فرزندتان به شما اطلاع بدهد. پزشک با اندازه گیری قد کودک شما و سپس مقایسه آن با قد سایر کودکان با سن و جنس مشابه، میتواند کوتاهی قد کودک شما را تایید کند.

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

مطالب مرتبط