رمدسیویر
آیا داروی رمدسیویر علاج قطعی بیماری کووید 19 است؟

رمدسیویر در درمان بیماری کووید 19

رمدسیویر یک آنالوگ نوکلئوتیدی جدید است که در برابر سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کروناویروس در شرایط برون تن فعالیت دارد. این دارو در حال حاضر برای استفاده در معالجه بیماران کووید19 شدید، تحت بررسی است.
فاویپیراویر
داروی جنجالی فاویپیراویر چیست؟

فاویپیراویر در درمان کووید 19

در حال حاضر این دارو برای درمان آنفولانزای جدید در ژاپن و چین تأیید شده است. کارآزمایی های بالینی متعددی در مراکز پزشکی در آسیا جهت اثبات اثربخشی فاویپیراویر در کنترل بیماری ناشی از کروناویروس انجام شده است.

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>